EC Kropp i Topp

Stresshantering & återhämtning

Stress är en naturlig och oundviklig reaktion som människor upplever när de möter krav, utmaningar eller hot i sina liv. Det är kroppens sätt att anpassa sig och reagera på olika situationer. Med rätt mängd stress kan vi bli mer alerta och fokuserade, vilket hjälper oss att prestera bättre i vissa situationer. Det är vad vi brukar kalla ”positiv stress” eller ”eustress”. Men när stressen blir överväldigande eller långvarig kan den förvandlas till ”negativ stress” eller ”distress”, vilket kan ha allvarliga fysiska och mentala konsekvenser.

Stressreaktionen är evolutionärt grundad och går tillbaka till våra förfäders ”kamp eller flykt” -respons när de konfronterades med farliga situationer. I dagens samhälle är hoten och utmaningarna vi står inför emellertid ofta mer komplexa och diffusa än de fysiska faror som våra förfäder mötte. Därmed kan stressen i modern tid ofta vara resultatet av arbetskrav, relationella problem, ekonomiska påfrestningar eller andra faktorer som inte kan lösas genom att enkelt fly eller kämpa.

Fysiskt sett reagerar kroppen på stress genom att frigöra stresshormoner som kortisol och adrenalin. Denna reaktion ökar hjärtfrekvensen, ökar blodtrycket och ger mer energi till musklerna. Samtidigt minskar kroppens aktiviteter som inte är brådskande, till exempel matsmältningen och immunsystemets funktion. När stress blir kronisk kan dessa förändringar i kroppens funktion leda till en mängd hälsoproblem, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, depression, ångest, sömnproblem, och mycket mer.

Stress hanteras på olika sätt av olika människor. Vissa har effektiva sätt att hantera stress genom att använda sig av metoder som motion, djupandning, meditation eller avslappningstekniker. Andra kan ty sig till ohälsosamma sätt att hantera stress, som överdrivet ätande, alkohol- eller drogmissbruk. Det är viktigt att lära sig hantera stress på ett hälsosamt sätt för att undvika negativa konsekvenser för ens fysiska och mentala hälsa.

För att hantera stress är det viktigt att identifiera orsakerna till den och att försöka minimera eller hantera dessa orsaker på ett effektivt sätt. Att upprätta en balans mellan arbete, vila och fritid är en grundläggande del av att hantera stress. Det är också viktigt att söka socialt stöd och kommunicera med andra när man känner sig överväldigad.

Det finns inget enkelt recept för att hantera stress eftersom människor är unika och olika strategier fungerar för olika människor. Det är dock viktigt att vara medveten om hur stress påverkar ens liv och att sträva efter att hitta sunda sätt att hantera den. Att söka professionell hjälp från terapeuter eller rådgivare kan vara ett värdefullt steg om stressen blir överväldigande och leder till allvarliga problem. Stress är en oundviklig del av livet, men med rätt hantering kan den bli en hanterbar och till och med produktiv kraft i våra liv.

Vad är stress?

Osund stress är när din kropp under en längre period blir påfrestad och några av symtomen kan vara:


 • Sömnsvårigheter
 • Trötthet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Hjärtklappning
 • Huvudvärk
 • Magproblem
 • Nedstämdhet mm

Stress & återhämtning

Att återhämta sig från stress är avgörande för att bibehålla en god fysisk och mental hälsa. Här är några effektiva strategier som kan hjälpa dig att återhämta dig från stress:

 1. Identifiera stresskällor: Det första steget i att återhämta sig från stress är att förstå dess källor. Försök att identifiera de specifika situationer, händelser eller mönster som utlöser din stress. Detta medvetande kan hjälpa dig att fokusera på att hantera och undvika dessa källor.

 2. Öva mindfulness och avslappningstekniker: Mindfulnessmeditation, djupandning och progressiv avslappning är beprövade metoder för att minska stress. Dessa tekniker hjälper dig att bli mer medveten om dina kroppssignaler, minska spänningar och återställa ditt sinne till ett lugnare tillstånd.

 3. Motion: Regelbunden fysisk aktivitet är en utmärkt sätt att bekämpa stress. Träning frigör endorfiner, kroppens naturliga humörhöjare, och hjälper dig att slappna av. Det behöver inte vara intensiv träning; en promenad, yoga eller simning kan vara lika effektiva.

 4. Prioritera sömn: Att få tillräckligt med kvalitativ sömn är avgörande för återhämtning från stress. Skapa en sömnrutin, undvik koffein och skärmdisplay en timme innan sänggåendet för att förbättra sömnkvaliteten.

 5. Balansera arbete och fritid: En överbelastad arbetsbörda kan vara en stor stressfaktor. Försök att sätta gränser för arbete och försök att skapa balans mellan arbete och fritid. Ta regelbundna pauser under arbetsdagen och prioritera tid för avkoppling och återhämtning.

 6. Sök socialt stöd: Dela dina känslor med nära vänner, familj eller en professionell rådgivare. Socialt stöd kan vara trösterikt och hjälpa dig att känna dig mindre ensam i din stress.

 7. Använd tidsförvaltning: Organisera din dag med effektiva tidsförvaltningsstrategier. Skapa en att-göra-lista, prioritera uppgifter och undvik att överbelasta din dag.

 8. Undvik överkonsumtion av stimulanter: Koffein, alkohol och nikotin kan förvärra stress och ångest. Att minska eller undvika dessa substanser kan hjälpa dig att bättre hantera stress.

 9. Ta pauser: Ge dig själv korta pauser under dagen för att återhämta dig. Ta en kort promenad, lyssna på musik eller utför något som ger dig glädje och avkoppling.

 10. Utforska nya intressen: Att hitta och ägna sig åt nya intressen och hobbyer kan ge dig en paus från stressrelaterade bekymmer och ge en känsla av prestation.

 11. Professionell hjälp: Om din stress är långvarig eller påverkar din dagliga funktion, överväg att söka professionell hjälp från en terapeut eller rådgivare. De kan ge dig de nödvändiga verktygen och insikterna för att hantera din stress på ett effektivt sätt.

 12. Använd Bemer: Återhämtning kan ske med enkel terapi med hjälp av Bemer. Effekten av Bemer ger stöd för hela kroppen genom bättre blodcirkulation. Läs mer om Bemer.

  Bemer Shop
  Terapi med Bemer

  Återhämtning från stress

  Återhämtning från stress är en personlig resa som kräver engagemang och tålamod.

  Det är viktigt att komma ihåg att alla upplever stress, och det är normalt. Genom att använda dessa strategier kan du lära dig att bättre hantera stress och skapa en mer balanserad och hälsosam livsstil.

  EC Kropp i Topp

  ”Jag vill hela tiden utveckla mig själv och min verksamhet. Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.”

  Elisabet Carlsson

  EC Kropp i Topp

  Kosten och livsstilen påverkar hur vi mår. Min vision är att få människor att välja en livsstil som håller dem friska.

  Elisabet Kropp i Topp